Oblast systémové integrace je naším klíčovým zaměřením.

Žádný informační systém není zcela izolovaný od okolního prostředí a vnějšího světa. Vždy je potřeba, aby byl pokud možno maximálně integrován do existujícího prostředí zákazníka a stal se tak funkční součástí celku. Tam, kde dodavatelé jednotlivých systémů, komponent či software končí, tam kde naráží na své hranice a limity, tam začíná naše odborná práce. Od konzultačních, analytických služeb, přes návrhy architektury, až po vlastní implementaci. Služby systémové integrace v podání společnosti PragoData a.s. přinášejí zákazníkovi komplexní službu od počátku projektu až do jeho úplného konce. Pomáháme již při vzniku a definici projektů, tedy při jejich zrodu a pokračujeme s naší podporou i po úspěšném předání projektů do provozu.